School of Ikhwan...

Intellectual development
The school of Ikhwan counts amongst its graduates many of the thinkers, scholars and activitsts of this century. To list but a few :

* Hassan Al-Banna * AbdelQader 'Audah * Sayyed Qutb * Mustapha al-Siba'yi * Hassan al-Hudaybi * Umar al-Tilmisani * Yusuf al-Qaradhawi * Sa'eed Hawwa * Abdullah 'Azzam * Muhammad Hamed Abul-Nasr * Rached al-Ghannoushi * Mahfouz al-Nahnah * Muhammad Ahmad Al-Rashid * Fathi Yakan * Shaikh Abdul-Fattah Abu Ghuddah * Shaikh Ahmad Yaseen * Mustapha Mashhour * Muneer al-Ghadban * Shaikh Abdul-Majeed al-Zindanee * Shaikh Syed Sabiq * Shaikh Muhammad al-Ghazali, .........and many others

The contributions of these thinkers, scholars and activists to Muslim thought existence in the twentieth century is well-known.
Theme

Allah is our objective.
The messenger is our leader.
Quran is our law.
Jihad is our way.
Dying in the way of Allah is our highest hope.


Suatu ketika seorang wartawan bertanya pada Imam Syahid tentang diri beliau. Imam Syahid pun-semoga Allah meridhoinya-menjawabnya: "Akulah ptualang yg mencari kebenaran. Akulah manusia yg mencari makna & hakikat kemanusiaannya di tengah manusia. Akulah patriot yg berjuang menegakkan kehormatan, kebebasan, ketenangan & kehidupan yg lebih baik bagi tanah air dibawah naungan islam yg hanif.Akulah lelaki bebas yg telah mengetahui rahsia wujudnya, maka iapun berseru 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan Semesta Alam yg tiada sekutu bagiNya. Kepada yg demikian itulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang2 yg berserah diri' Inilah aku. Dan kamu. kamu sendiri siapa?" (Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin- Hasan Al Banna)
deritaku menjadi saksi bisu
tanda kasihku kepada yang terulung
walau disirami debu yang menangis
genggamku ini tak kulepaskan....